Nồng độ cồn: 15 % - Shop rượu vang nhập khẩu, rượu ngoại | Vndrink