Puglia

Vang Cantine Erario Golden 19 độ

Vang Ý Leggenda Primitivo Di Manduria

1,299,000
Giảm giá!

Rượu Vang 50 Anniversario

1,990,000 1

Rượu Vang Ý The Godfather ” Bố Già”

Giảm giá!

Rượu Vang Ý Barricone

546,000 2
Giảm giá!

Rượu Vang 816 Primitivo Di Manduria

1,189,000 1
Giảm giá!

Rượu Vang Ngọt Ý 1933

209,000 2
Giảm giá!

Vang Ý 1933 Rosso

229,000 2
Giảm giá!

Vang Ý F Gold Limited Edition Negroamaro Salento

1,645,000 1
Giảm giá!

Rượu Vang Ý Canace Nero di Troia

799,000 7
Giảm giá!

Vang Ý 1985 Rosso

440,000 4
Giảm giá!

Vang Ý Talo Malvasia Nera

435,000 4
Giảm giá!

Vang Ý Talo Negroamaro

435,000 4
Giảm giá!

Rượu Vang Primo Puglia

200,000 1
Giảm giá!

Rượu Vang Sole D’italia 2019

160,000 2
Giảm giá!

Vang Ngọt Ý Massimo Semi

249,000 2
Giảm giá!

Vang Ý Uno 1 Primitivo

740,000 7
Giảm giá!

Rượu Vang Ý F Negroamaro

1,040,000 1
Giảm giá!

Rượu vang F Negroamaro Limited

1,495,000 1
Giảm giá!

Vang Ý Massimo Gori Rosso

199,000 1
Giảm giá!

Vang Trắng Luccarelli Bianco

279,000 2
Giảm giá!

Vang Luccarelli Negroamaro

279,000 2

Rượu Vang Ý Zolla Salento Malvasia Nera

650,000
Giảm giá!

Vang Ý Zolla Puglia Negroamaro

649,000 6
Giảm giá!

Vang Ý 60 Sessantanni

1,699,000 1