Nồng độ cồn: 40% - Vndrink - Rượu Vang VN
-100%
1.630
-6%
1.030.000
-2%
2.050.000
-2%
1.620.000
-1%
3.750.000
-100%
-100%
550