Rượu Hàn Quốc

Rượu Soju Chamisul 

58,000

Rượu Vodka Vivat

Rượu Phúc Bồn Tử – Mâm Xôi

190

Rượu gạo KooK Soon Dang Makkolli

80,000

Rượu Vodka Nga Ozon

Rượu Vodka Kolosok

Rươu Gạo Makgeolli