Nồng độ cồn: 4.5% - Vndrink - Rượu Vang VN
330.000