Nồng độ cồn: 13% - Vndrink - Rượu Vang VN
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-99%